Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

26/11/2012 Ι.Σ.ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

Ο Ιατρικός σύλλογος Ροδόπης εναρμονίζεται με την απόφαση του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ., που πάρθηκε ομόφωνα κατά την 22η Συνεδρίαση του στις 21-11-2012, και αφορά την συνταγογράφηση με δραστική ουσία. Έτσι θα πρέπει όλα τα μέλη μας, τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα να ακολουθήσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες τόσο για το δοκιμαστικό στάδιο όσο και μετά την επίσημη έναρξη εφαρμογής (1/12/2012) της συνταγογράφησης βάσει δραστικής ουσίας :

1. Να συνταγογραφούν σύμφωνα με τις οδηγίες του ΦΕΚ 3057 τεύχος Β της 18/11/2012

2.Στο πεδίο«σχόλια» του κάθε φαρμάκου, να αναγράφουν το φαρμακευτικό σκεύασμα (εμπορική ονομασία), που θα αντιστοιχεί σε κάθε δραστική ουσία που αναγράφεται παραπάνω και που θεωρούν ασφαλές, αποτελεσματικό και ποιοτικό για τον ασθενή τους.

  3.Στο τέλος της συνταγής, στο πεδίο «σχόλιο της συνταγής» θα επισημαίνουν με ειδική κοινή σφραγίδα (μέχρι να εκδοθούν θα     αναγράφεται ηλεκτρονικά με copy- paste ) η παρακάτω φράση: Αλλαγή ή άρνηση εκτέλεσης της συνταγής συνεπάγεται πλήρη  ανάληψη ευθύνης από τον εκτελούντα για την αποτελεσματικότητα και τις τυχόν παρενέργειες των φαρμάκων.

Σας επισημαίνουμε ότι τις πρώτες ημέρες θα υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή της δραστικής ουσίας καθώς ακόμη δεν έχει δημοσιευτεί από τον Ε.Ο.Φ. η λίστα των φαρμάκων που θα επιτρέπεται να συνταγογραφούνται με την εμπορική ονομασία τους στις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο πεδίο «συνταγογράφηση με εμπορική ονομασία». Επιπλέον στις πρώτες δοκιμαστικές συνταγογραφήσεις φάνηκε η αδυναμία του συστήματος να δεχτεί μικτές συνταγές (με εμπορική ονομασία και δραστική ουσία) .

Όλοι οι συνάδελφοι, χωρίς καμιά εξαίρεση, με την πλήρη κάλυψη του Π.Ι.Σ. και του Ι.Σ. Ροδόπης θα πρέπει:

1. Να συνεχίσουν να συνταγογραφούν με βάση τις θεραπευτικές ανάγκες των ασθενών τους, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα όπου υπάρχουν και χωρίς ποιοτικές εκπτώσεις.

2. Όπου είναι δυνατόν να λαμβάνεται υπόψη το κόστος των σκευασμάτων, επιλέγοντας αυτό που προσφέρει την άριστη σχέση ποιότητας-κόστους.

3. Να συμβάλλουν στον περιορισμό της πολυφαρμακίας και την εξάλειψη των επιπτώσεων της.

4. Με την υπεύθυνη στάση μας να εξαναγκάσουμε την Πολιτεία να εφαρμόσει στη Χώρα μας το απόλυτα αυτονόητο

«κανένα φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή».

5. Να ενημερώνουν πλήρως τον ασθενή για την αλλαγή του τρόπου συνταγογράφησης.

6. Η μη συμμόρφωση στα παραπάνω αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα των μελών του συλλόγου.

                                                              Για το Δ.Σ.

                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                               Στ. Κυριαζίδης                                   Αλ. Μάινας