Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

27/11/2012 Ι.Σ.ΕΒΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ