Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

27/11/2102 Ι.Σ.ΑΘΗΝΩΝ Οδηγίες προς τους ιατρούς-μέλη μας για το νέο σύστημα συνταγογράφησης

Δημοσιεύθηκε Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

Επανερχόμενοι στην από 24.11.2012 επιστολή μας, αναφορικά με την εφαρμογή της δραστικής ουσίας από τους γιατρούς, ο ΙΣΑ προτείνει τα κάτωθι για την διευκόλυνση των ιατρών – μελών του:

Στις συνταγές εφόσον αναγράφουν με την δραστική ουσία να αναγράφουν το φαρμακευτικό σκεύασμα που θεωρούν αναγκαίο για τον ασθενή τους με την εμπορική του ονομασία στο πεδίο «ΟΔΗΓΙΑ». Στο πεδίο «ΣΧΟΛΙΑ» να προσθέτουν την εξής φράση: «Ουδεμία ευθύνη φέρω σε περίπτωση τροποποίησης της συνταγής».

Οι γιατροί δεν είναι λογιστές ούτε πειραματιστές, είναι θεραπευτές. Κατά συνέπεια έχουν και την ευθύνη της θεραπευτικής αγωγής που επιλέγουν εξατομικευμένα για τον κάθε ασθενή τους.

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι η αναγραφή με εμπορική ονομασία δεσμεύει το όριο του 15% που έχει ορισθεί από την πρόσφατα εκδοθείσα υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ /3057/18.11.2012).

 

Για το ΔΣ του ΙΣΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ               ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ