Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

27/2/2013 ''ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι.Σ.Ξ. 2012 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι.Σ.Ξ. 2012 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι.Σ.Ξ. 2013''