Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

28/12/2012 Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Β) Φ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ