Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

29/11/2012 Ε.Ο.Φ. Προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων σε έλλειψη