Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

29/5/2014 Π.Ι.Σ. ''Ενσωμάτωση των πιστωτικών τιμολογίων 2014 για clawback και rebate στις φορολογικές δηλώσεις 2013 για τους Ιδιωτικούς Φορείς Παροχής Π.Φ.Υ.''