Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

30/03/2015 ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. - Υποβολή Δικαιολογητικών Υγειονομικής Περίθαλψης (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος)

Αθήνα, 30/03/2015

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

  Σας κοινοποιούμε έγγραφο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος σχετικά με την Υποβολή Δικαιολογητικών Υγειονομικής Περίθαλψης, προς ενημέρωση σας.

Μορφή WORD 

   Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Βουγιούκας               Ιωάννης Καραμηνάς

Ιατρός Ακτινολόγος                         Βιοχημικός