Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

3/1/2013 Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ''Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Αξιολόγησης της Ποιότητας των Ακτινοδιαγνωστικών και Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων''

Τίθεται από σήμερα Πέμπτη 03 Ιανουαρίου 2013 σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο
Αξιολόγησης της Ποιότητας των Ακτινοδιαγνωστικών και Βιοπαθολογικών
Εργαστηρίων.
Στον επισυναπτόμενο πίνακα παρουσιάζονται οι παράμετροι που συνθέτουν την
αξιολόγηση ποιότητας και στα επισυναπτόμενα αρχεία οι κατευθυντήριες οδηγίες
ποιότητας.
Δεδομένης της σπουδαιότητας της προτεινόμενης ενέργειας, σας καλούμε να
συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις
και τις παρατηρήσεις σας στο e-mail της Διεύθυνσης Αξιολόγησης και Διασφάλισης
Ποιότητας του ΕΟΠΥΥ d8@eopyy.gov.gr

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11/01/2013.

κατεβάστε το αρχείο που σας ενδιαφέρει :