Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

3/1/2013 Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1/1/2012