Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

3/12/2012 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Γ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ξάνθης 

αποφάσισε:

Τη συνέχιση των κινητοποιήσεων  ( αναστολή εκτέλεσης συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) με βασικά αιτήματα:

 

  • Χρηματοδότηση Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Στήριξη Δημόσιας  Υγείας.
  • Αποπληρωμή συνταγών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου.
  • Αποπληρωμή των παλαιών χρεών 2011 για Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και άλλα ταμεία.
  • Χρονοδιάγραμμα πληρωμών  για συνταγές Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο των 60 ημερών που ορίζει ο νόμος
  • Συμψηφισμός  με Εφορία.
  • Κατάργηση αναδρομικού Rebate.
  • Επιβολή 2μηνης πίστωσης από Εταιρίες.
  • Προώθηση θεσμικών ζητημάτων.