Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

4η Υ.ΠΕ. ''ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ''

Για τους ιατρούς των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οι οποίοι θα ενταχθούν στην 4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης.

Οι ιατροί των Υγειονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ οι οποίοι θα παρουσιαστούν την Τετάρτη 19/3/2014, για να αναλάβουν υπηρεσία (όπως περιγράφεται στη σχετική ανακοίνωση) θα πρέπει να καταθέσουν στην υπηρεσία στην οποία θα παρουσιαστούν:

βεβαίωση. διακοπής άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ή αν αυτό δεν είναι δυνατό,

επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης διακοπής η οποία κατατέθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Οι ιατροί οι οποίοι δεν ασκούσαν ελεύθερο επάγγελμα θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση περί μη άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος