Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

4η Υ.ΠΕ. ''ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ανάληψη υπηρεσίας προσωπικού των υγειονομικών υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης''

ο προσωπικό των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το οποίο έχει υποβάλει αίτηση ένταξης στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, την Τετάρτη 19/3/ 2014 θα πρέπει να παρουσιαστεί για να αναλάβει υπηρεσία   ως εξής :