Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

4/12/2012 Ι.Σ.ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ''ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ''

 

Ο ιατρικός σύλλογος Ροδόπης σας καλεί να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες που δόθηκαν από τον Π.Ι.Σ. σχετικά με τον τρόπο συνταγογράφησης των φαρμάκων από 1/12/2012.

Πιο συγκριμένα:

1. Να συνταγογραφείτε σύμφωνα με τις οδηγίες του ΦΕΚ 3057 τεύχος Β της 18/11/2012

2. Στο πεδίο «σχόλια» του κάθε φαρμάκου, να αναγράφετε το φαρμακευτικό σκεύασμα (εμπορική ονομασία), που θα αντιστοιχεί σε κάθε δραστική ουσία που αναγράφεται παραπάνω και που θεωρείτε ασφαλές, αποτελεσματικό και ποιοτικό για τον ασθενή σας.

3. Στο τέλος της συνταγής, στο πεδίο «σχόλιο της συνταγής» θα επισημαίνετε με ειδική κοινή σφραγίδα (μέχρι να εκδοθούν θα αναγράφεται ηλεκτρονικά με copy- paste ) η παρακάτω φράση:

Αλλαγή ή άρνηση εκτέλεσης της συνταγής συνεπάγεται πλήρη ανάληψη ευθύνης από τον εκτελούντα για την αποτελεσματικότητα και τις τυχόν παρενέργειες των φαρμάκων.

Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή τυχόν αλλαγή συνταγής φαρμάκων χωρίς την σύμφωνη γνώμη σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για το γεγονός ώστε να ληφθούν εκείνα τα μέτρα που θα εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη θεραπεία των ασθενών με μοναδικό γνώμονα το θεραπευτικό όφελός τους.

Εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω:

1. Όπου είναι δυνατόν να λαμβάνεται υπόψη το κόστος των σκευασμάτων, επιλέγοντας αυτό που προσφέρει την άριστη σχέση ποιότητας-κόστους.

2. Να συμβάλλετε στον περιορισμό της πολυφαρμακίας και την εξάλειψη των επιπτώσεων της.

3. Με την υπεύθυνη στάση σας να εξαναγκάσουμε την Πολιτεία να εφαρμόσει στη Χώρα μας το απόλυτα αυτονόητο «κανένα φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή».

4. Να ενημερώνετε πλήρως τον ασθενή για την αλλαγή του τρόπου συνταγογράφησης.

Ο Ι.Σ. Ροδόπης είναι αποφασισμένος να υπερασπιστεί το αυτονόητο δικαίωμα του κάθε ιατρού να καθορίζει την φαρμακευτική θεραπεία κάθε πάθησης της ειδικότητάς του, να παρακολουθεί την πορεία της νόσου και να την τροποποιεί εάν αυτό κριθεί απαραίτητο αναλαμβάνοντας αποκλειστικά έναντι του ασθενούς και του νόμου την ευθύνη της θεραπείας.

Προς επίρρωση των παραπάνω σας παραπέμπουμε στις αρχές ορθολογικής συνταγογράφησης του ΠΟΥ όπως αυτές καταγράφηκαν στο Guide to Good Prescribing: a practical manual, World Health Organization 1995.

Αρχές ορθολογικής συνταγογράφησης

Για τον σχεδιασμό μιας φαρμακευτικής αγωγής, ο γιατρός πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της επιλογής ενός φαρμάκου και στην τακτική χρήση του, ώστε να αποκτά εμπειρία τόσο για το αποτέλεσμα όσο και τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Για τον σκοπό αυτόν, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) συνιστά τη χρήση καταλόγου Π(ροσωπικών)-φαρμάκων. Η έννοια των Π-φαρμάκων περιλαμβάνει τη φαρμακευτική ουσία, τη φαρμακομορφή, το δοσολογικό σχήμα και τη χρονική διάρκεια της θεραπείας. Τα φάρμακα αυτά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον Πρότυπο Κατάλογο Σημαντικών Φαρμάκων του WHO και στο Εθνικό Συνταγολόγιο, και να έχουν έγκριση του Ε.Ο.Φ..

Η διαδικασία ορθολογικής συνταγογράφησης περιλαμβάνει 6 βήματα:

Βήμα 1:    Προσδιορισμός του προβλήματος του ασθενή

Βήμα 2:    Προσδιορισμός του αντικειμένου προς θεραπεία

Βήμα 3:   Επαλήθευση καταλληλότητας της Π-θεραπείας για τον συγκεκριμένο ασθενή

Βήμα 4:   Έναρξη θεραπείας

Βήμα 5:    Πληροφορίες, οδηγίες και προειδοποιήσεις

Βήμα 6:   Παρακολούθηση (και διακοπή) της θεραπείας

Τα Π-φάρμακα επιλέγονται με βάση συγκεκριμένη διαδικασία:

 1. Καθορισμός διάγνωσης (Παθοφυσιολογία).
 2. Καθορισμός θεραπευτικής επιδίωξης.
 3. Κατάλογος αποτελεσματικών φαρμάκων.
 4. Επιλογή ομάδας φαρμάκων, βάσει επιστημονικών τεκμηρίων (ΕΒΜ).
 5. Επιλογή ενός Π-φαρμάκου.

Στηρίζεται σε 4 κριτήρια: αποτελεσματικότητα, ασφάλεια, καταλληλότητα, κόστος.

Όταν υπάρχουν περισσότερα παρόμοια φάρμακα, θα πρέπει να προτιμώνται:

 • φάρμακα, τα οποία έχουν ερευνηθεί διεξοδικά.
 • φάρμακα με τα ευνοϊκότερα φαρμακοκινητικά στοιχεία.
 • φάρμακα που παράγονται σε αξιόπιστες βιομηχανικές εγκαταστάσεις με κριτήρια GLP (Good Laboratory Practice) και GMP (Good Medical Practice).
 • δημιουργία Καταλόγου Π-φαρμάκων από κάθε γιατρό.

Βιβλιογραφία

 1. Guide to Good Prescribing: a practical manual, World Health Organization 1995.
 2. Δ. Κούβελας, Ορθολογική συνταγογράφηση και τεκμηριωμένη φαρμακοθεραπεία, Εκδόσεις Γράφημα, Θεσσαλονίκη 2008.

 

                                                                                                  Για το Δ.Σ.

                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                    Στ. Κυριαζίδης                               Αλ. Μάινας