Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

5/1/2013 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙKH ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνημμένο Αρχείο: