Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

5/12/2012 Επιστολή του ΣΕΥΠΙΚΑ Θεσ/νίκης-Β.Ελλάδος προς την ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ σχετικά με τη υπερσυνταγογράφηση και τις κλήσεις για απολογία.

Συνημμένο Αρχείο: