Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

5/6/2014 Ε.Ι.ΝΟ.Κ.Υ.Ξ. ''Στο κενό μια ακόμα προσπάθεια φίμωσης του νοσοκομειακού κινήματος''