Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

6/6/2014 Ι.Σ.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ''ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ''