Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

7/12/2012 Ι.Σ.ΑΘΗΝΩΝ Εγκρίνετε ΑΜΕΣΑ τα ποσά για την καταβολή των αποζημιώσεων των εφημεριών των ειδικευόμενων και των νοσοκομειακών ιατρών

Δημοσιεύθηκε Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2012

Αθήνα, 7/12/2012

                                                                                                                  ΑΠ 34061

Προς το Γενικό Λογιστήριο Του Κράτους

 

Θέμα: «Εγκρίνετε ΑΜΕΣΑ τα ποσά για την καταβολή των αποζημιώσεων των εφημεριών των ειδικευόμενων και των νοσοκομειακών ιατρών»

 

Όπως σας είναι γνωστό οι ιατροί του ΕΣΥ και οι ειδικευόμενοι πλήττονται άμεσα από την μείωση των αποδοχών τους, την περικοπή και τη μη καταβολή των αμοιβών των δεδουλευμένων εφημεριών, καθώς επίσης και επιδομάτων αλλά και αποζημιώσεων. Οι ιατροί μη έχοντας εναλλακτικό εισόδημα διανύουν περίοδο οικονομικής εξαθλίωσης, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον στις βασικές βιοτικές ανάγκες των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ.2α του Ν 4071/2012, οι αποζημιώσεις για εφημερίες ιατρών των νοσοκομείων και κέντρων υγείας του Ε.Σ.Υ. και του Ε.Κ.Α.Β., καταβάλλονται με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται από τις οικείες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στους νομούς και νομαρχίες, σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που τους μεταβιβάζονται με επιτροπικά εντάλματα. Ως γνωστό με την ανωτέρω διάταξη και τις εκδοθείσες κατ’ εφαρμογή αυτής αποφάσεων, μεταβιβάζονται πιστώσεις από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας σε εποπτευόμενους φορείς παροχής υπηρεσιών υγειάς για την πληρωμή των εφημεριών των ιατρών και των εν γένει αμοιβών τους. Οι ανωτέρω επιχορηγήσεις λόγω της κινητικότητας του προσωπικού των ως άνω φορέων άλλες φορές υπερβαίνουν και άλλες υπολείπονται των πληρωτέων ποσών στους δικαιούχους. Κατόπιν τούτων η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας με την οικ.608/27-11-2012 εγκύκλιο ενέκρινε τη χρησιμοποίηση των χρηματικών πλεονασμάτων για την κάλυψη και την πληρωμή εφημεριών και των εν γένει πρόσθετων αμοιβών του ιατρικού προσωπικού. Παρά ταύτα με το υπ. αριθμ.2/85697/0026 έγγραφο σας εκφράσατε αντιρρήσεις.

Ενόψει των ανωτέρω, σας καλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την κατ’ αποδοχή της εγκυκλίου και με άλλη νομοθετική παρέμβαση, εφόσον απαιτείτε, να επιλύσετε άμεσα το πρόβλημα για την έγκριση των πληρωμών των εφημεριών και των εν γένει πρόσθετων αμοιβών, λαμβάνοντας υπόψη ότι από την περαιτέρω καθυστέρηση οι ιατροί θα βρεθούν σε μεγαλύτερη αδυναμία εξασφάλισης των προς τω ζην τους.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                    ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ