Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

7/12/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ 1/1/2012

Οι κλειδάριθμοι είναι μόνο για συνταξιούχους και όχι για εν ενεργεία. Όλοι οι εν ενεργεία γιατροί ακολουθούν την πιο κάτω διαδικασία για να δηλώσουν οφειλές ταμείων προ της 1/1/2012

Για να γραφτούμε πάμε στο https://apps.ika.gr/eApplicationMedAssociation/ και εκεί βάζουμε username/password της επιλογής μας (αυτά που θέλουμε, προσέχοντας το μήκος των χαρακτήρων και ο συνδυασμός να είναι αποδεκτά). Για να υποβάλουμε τις δαπάνες παλαιοτέρων ετών (πριν το Δεκέμβριο του 2011) πάμε στο https://apps.ika.gr/eSubmissionsBalances/ και βάζουμε username/password. Μετά επιλέγουμε κατηγορίες δαπάνης (για ιατρεία πρέπει να επιλεγεί το 3). Μετά πάμε στη Διαχείρηση δαπανών (Πίνακας Υποβολών και Υπολοίπων) και βάζουμε μία μία τις δαπάνες για κάθε ταμείο και κάθε περίοδο (μήνα για ΟΠΑΔ, τρίμηνο ή ότι άλλο για ΤΥΔΕ/ΤΣΑΥ).

Συνημμένο αρχείο με οδηγίες.