Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

8ο Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο με θέμα : "Ψυχική Οδύνη και ανθεκτικότητα σε συνθήκες κρίσης"