Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

8/1/2013 Ανακοίνωση της Ε.Α.Ε. για την κατευθυντήρια οδηγία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την ποιότητα στην Ακτινοδιάγνωση

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σήμερα 8/1/2013 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας, στο οποίο παρέστησαν ο Καθηγητής κ. Α. Γουλιάμος ως Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών και ο κ. Δ. Τριανταφύλλου ως Αντιπρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Ακτινολόγων Απεικονιστών Ελλάδος, λόγω της αναρτηθείσας στο διαδίκτυο κατευθυντήριας οδηγίας του ΕΟΠΥΥ για την ποιότητα στην Ακτινοδιάγνωση (το κείμενο της οποίας μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο:

 http://www.eopyy.gov.gr/Article/DisplayArticle?id=11688ad2-ef2c-4604-b46a-e4b413a04af2

Ανοίξτε και τα δύο αρχεία: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ακτινοδιάγνωση)

και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1. Απεφασίσθη η προσφυγή της ΕΑΕ, μαζί με την Ένωση Βιοπαθολόγων, στη Δικαιοσύνη με σκοπό την αναστολή του σχεδίου του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την κατευθυντήρια οδηγία ποιότητας.

2. Απεφασίσθη η αποστολή επιστολής στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ για παράταση της διαβούλευσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών, ώστε να δοθεί χρόνος στο ΔΣ της ΕΑΕ για να κάνει τις προτάσεις του αφού μελετήσει το περιεχόμενο της κατευθυντήριας οδηγίας. Συνάδελφοι, παρακαλούμε και για τις δικές σας προτάσεις.

3. Απεφασίσθη να συγκροτηθεί επιτροπή με μέλη τους Α Γουλιάμο, Ν Μπατάκη, Δ Τριανταφύλλου, Κ Λυμπερόπουλο, Σ Απέργη και Δ Κόκκινο, η οποία θα μελετήσει το κείμενο και θα καταθέσει τις προτάσεις της.

4. Απεφασίσθη η προσφυγή στην Επιτροπή τιμών του Υπουργείου Εμπορίου όσον αφορά τις τιμές των κλασσικών Ακτινολογικών πράξεων, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται χαμηλότερα από το αντίστοιχο κόστος.

5. Απεφασίσθη να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προς τον ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο Υγείας για να προασπισθεί το δικαίωμα των Ελλήνων Ακτινολόγων στην αποκλειστική δυνατότητα σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ σχετικά με την εκτέλεση υπερηχογραφικών εξετάσεων.

Επίσης, με την παρουσία του Προέδρου της Ειδικής Επιτροπής Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (όπου συμμετέχει η ΕΑΕ με τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό της) απεφασίσθη να τεθούν τα εξής σημαντικά θέματα στην προσεχή (10/1) συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας:

Α. Απάλειψη πληθυσμιακών κριτηρίων για τα Χ1 Ακτινολογικά Εργαστήρια.

Β. Διαφοροποίηση των τιμών όλων των ακτινολογικών εξετάσεων.

Γ. Να ζητηθεί από τον Υπουργό η συμμετοχή της ΕΑΕ και της Ειδικής Επιτροπής Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στη συμμετοχή για τη λήψη οποιονδήποτε αποφάσεων αφορούν την Ακτινολογία.

 

                             Το ΔΣ της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας