Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Aπόδοση δαπάνης ιατρικών εταιρειών βάσει της διαδικασίας που είχε καθορισθεί από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του έως 31.12.2011 από τους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ γιατρούς