Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Ε.Τ.Α.Α. – ΤΣΑΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ - ΞΑΝΘΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 1. ΕΓΓΡΑΦΕΣ
 2. ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΚΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ    Ν.601
 4. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
 5. ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 6. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
 7. ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ
 8. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
 9. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ)
 10. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
 11. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
 12. ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 13. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ
 14. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
 15. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
 16. ΤΗΛΕΦΩΝΑ Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΑΥ