Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ενημέρωση των νέων ιατρών που τυχόν επιθυμούν μέρος της ειδίκευσης να γίνει στη Δράμα.

Στα πλαίσια αναζήτησης κινήτρων για προσέλκυση νέων  ειδικευόμενων ιατρών στο ΕΣΥ σας  στέλνω το πρόγραμμα λειτουργίας  της Παθολογικής Κλινικής προς ενημέρωση των νέων ιατρών που τυχόν επιθυμούν
 μέρος της ειδίκευσης να γίνει  στη Δράμα.


 Ανδρέας Ξάνθης MSc Διοίκησης
 Μονάδων Υγείας, PhD
Επιμελητής Α' Παθολογίας
 Γραμματέας Ένωσης Ιατρών
 ΓΝΔράμας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
 
α) Νοσηλεία Παθολογικών ασθενών (όλες οι οξείες και χρόνιες παθήσεις της εσωτερικής
 
παθολογίας σε δευτεροβάθμιο επίπεδο)
 
β) Λειτουργία τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων
 
1) Γενικό Παθολογικό, 2) Διαβητολογικό
 
3) Πρόληψης Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων
 
γ) Κάλυψη επειγόντων περιστατικών 24ώρες το 24ωρο
 
δ) Εκπαίδευση ειδικευόμενων ε) Ενημέρωση συνοδών, στ) παρακλήσεις άλλων Κλινικών
 
στ) Ενημέρωση των πολιτών της Δράμας με ομιλίες προληπτικής ιατρικής
 
Η Κλινική παρέχει ειδικότητα 3 χρόνια στην εσωτερική Παθολογία και σε αυτήν εκπαιδεύονται
 
και μαθητές των ΕΠΑΛ,ΙΕΚ και ΤΕΙ που κάνουν την πρακτική τους άσκηση.
 
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των ειδικευόμενων περιλαμβάνει:
 
α) Μαθήματα σε όλο το φάσμα της Παθολογίας (Επείγοντα, Χρόνια Νοσήματα, Διαφορική
 
Διάγνωση, Φαρμακευτική Θεραπευτική, Ενδιαφέροντα Περιστατικά) μια φορά το μήνα .
 
Υπεύθυνος θεωρητικών μαθημάτων ο Επιμελητής Α' Δρ.Ανδρέας Ξάνθης ,
 
β) Καθημερινή επιτόπια πρακτική άσκηση και συζήτηση επί κλίνης από τους Επιμελητές
 
Θαλάμου και τη Δ/ντρια Κα Σακαλλέρου (υπεύθυνη Κλινικής εκπαίδευσης)
 
γ) Ανακοινώσεις – εργασίες σε ιατρικά συνέδρια (case reports) ­­> 2 με 3 ανά έτος
 
δ) Συμμετοχή σε Κλινικές Μελέτες (Η Κλινική συμμετείχε στη μελέτη παρέμβασης στα
 
Εγκεφαλικά Επεισόδια ­ARISTEIDIS , με συντονιστή τον Καθ.Παθολογίας ΑΠΘ Κο Χατζητόλιο­
 
Α' ΠΡΠ ΑΧΕΠΑ Θεσ/κη) , Διπλωματική εργασία καταγραφής ΑΕΕ (Ιατρική Σχολή Δ.Π.Θ)
 
ε) Διοργάνωση ετήσιας ημερίδας για τα ΑΕΕ για ενημέρωση των πολιτών και των ιατρών
 
στ) Περιοδικές Ομιλίες από ειδικούς άλλων ειδικοτήτων και μέλη ΔΕΠ
 
ζ) Διανομή εγχειριδίων επειγόντων περιστατικών και ενημερωτικών εντύπων για ειδικευόμενους
 
η) Μηνιαίες Ιατρικές Ομιλίες στην Κλινική από ιατρικούς επισκέπτες στα πλαίσια της τακτικής
 
ενημέρωσης για νέα φάρμακα­θεραπείες.
 
Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης­Νοσηλείας για το 2015
 
Εισαγωγές : 4110 Mέση πληρότητα κλινών : 78% Εξετασθέντες στα ΤΕΠ: 21600
 
Τακτικό Παθολογικό Ιατρείο: 2450
 
Διαβητολογικό Ιατρείο: 4200
 
Πρόληψης Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων: 300 (πρωί και απόγευμα)
 
Λειτουργία τακτικών ιατρείων
 
α) Παθολογικό : ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ 09.00­13.00
 
Περιλαμβάνει συνταγογράφηση χρονίως πασχόντων, προληπτική και τακτική εξέταση ασθενών με
 
χρόνιες παθήσεις, επανεξέταση εξιτηρίων Κλινικής, διερεύνηση ασθενών με χρόνια ­μη
 
επείγοντα­ προβλήματα, έκδοση πιστοποιητικών υγείας για επιτροπές, διορισμούς κλπ
 
β) Διαβητολογικό : ΤΡΙΤΗ­ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00­13.00
 
Ρύθμιση αγωγής και πρόληψη επιπλοκών σε διαβητικούς ασθενείς, εκπαίδευση ασθενών και
 
συνοδών, διαιτολογική παρέμβαση, έκδοση πιστοποιητικών. Υπεύθυνος: O Συντονιστής Δ/ντης
 
Κος Βλαχογιάννης. Στο ιατρείο συμμετέχει η Διαβητολόγος Κα Μιχαηλίδου και ο επισκέπτης
 
υγείας Κος Παναγιωτίδης.
 
γ) Πρόληψης ΑΕΕ: την τελευταία Πέμπτη κάθε Μήνα (πρωί) (12.00­14.00)
 
Κάθε Τετάρτη απόγευμα (ολοήμερη λειτουργία) (17.00­20.00)
 
Έλεγχος παραγόντων κινδύνου και ρύθμιση αυτών σε άτομα μετά από ένα οξύ ΑΕΕ και σε
 
ασθενείς υψηλού κινδυνου για ΑΕΕ, παρακολούθηση εξιτηρίων Κλινικής και ασθενών από
 
Κέντρα Αποκατάστασης. Υπεύθυνος: O Κος Ξάνθης που βρίσκεται σε συνεργασία με ιατρούς
 
άλλων ειδικοτήτων στο ΓΝΔράμας (π.χ Καρδιολόγος, Ακτινολόγος), ιατρούς σε άλλα
 
Νοσοκομεία (Νευρολόγος, Αιματολόγος, Αγγειολόγος, Νευροχειρουργός), με τη
 
Λογοθεραπευτρια, Ψυχολόγο του ΓΝΔράμας και με φυσιοκοθεραπευτές για ολιστική διαχείριση
 
των ασθενών.
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
 
Συντονιστής Δ/ντης : Aνέστης Βλαχογιάννης (Διαβητολόγος)
 
Δ/ντρια : Αικατερίνη Σακαλλέρου (Διαβητολόγος)
 
Επιμελητές Α' : Χρήστος Σεμερτζίδης
 
Ανδρέας Ξάνθης PhD, Msc Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 
Μεταπτυχιακός φοιτητής στα Εγκεφαλικά Επεισόδια – Ιατρική ΔΠΘ
 
Αναστασία Μιχαηλίδου (Διαβητολόγος)
 
Ελένη Πιτσάβα (άδεια κύησης)
 
Επικουρικός Ιατρός: Αγγελική Μπαλτά
 
Ειδικευόμενοι Ιατροί (Ιούλιος 2016)
 
Παθολογίας :1) Νίκος Βαδράτσικας (2ο έτος) 2) Ουρανία Ζαζοπούλου (1ο έτος)
 
3) Αγγελα Δημητρίου (1ο έτος)
 
Γενικής Ιατρικής : 1) Κωνσταντίνα Ιατροπούλου (6μηνο)
 
Προιστάμενος Νοσηλευτικής: Χρήστος Ερμίδης ΠΕ­ Υπεύθυνος Γραφείου Εκπαίδευσης