Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

 

 

 

 

  

 

Οδηγίες εγγραφής στον Προσωπικό Γιατρό για πολίτες και ιατρούς

 

Οδηγίες εγγραφής στον Προσωπικό Γιατρό για πολίτες και ιατρούς

 

https://prosopikos.gov.gr/