Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του αιμορραγικού πυρετού Έμπολα «ΑΘΗΝΑ»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας......
ΠΗΓΗ:ΥΥΚΑ