Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

28/08/2015 ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. - Φ.Ε.Κ. 94/ Β'/14-08-2015

Αθήνα, 28/08/2015

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

    Σας κοινοποιούμε το Φ.Ε.Κ. 94/Β'/14-08-2015 με το οποίο παρατείνεται η ισχύς των μέτρων του rebate και του claw back (σελ. 985, άρθρο 2,παρ.3)  μέχρι 31/12/2018, προς ενημέρωση σας.

 

Φ.Ε.Κ. 94/Β'/14-08-2015 (Μορφή pdf)

    Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                 Ιωάννης Καραμηνάς
 Ιατρός Ακτινολόγος                         Βιοχημικός