Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Κατ΄ εφαρμογή της οδηγίας2011/24/ΕΕ και της

ΠΗΓΗ: ΕΟΠΥΥ

http://www.eopyy.gov.gr/