Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

 

 

 

 

  

 

Νομοθεσία

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΛΟΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ109.45 KB
ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ10.86 MB
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ149.91 KB
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ,ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ,ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ97.13 KB
ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (Κ.Ν.Ν.)100.46 KB
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ104.94 KB
ΟΡΟΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)6.54 MB
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ40.69 KB
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ.45.68 KB
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ995.14 KB
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ315.05 KB
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΑΤΡΩΝ91 KB
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ144.26 KB
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ480.56 KB
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ287.29 KB
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ700.19 KB
ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ775.99 KB
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ8.82 MB
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν.4024/2011147.36 KB
YΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ν.1568/85424.49 KB
ΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ119.83 KB
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ218.61 KB
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ν.4057/12395.45 KB
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ,ΦΕΚ 1199,11-4-2012144.26 KB
ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 34 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ7.49 MB
ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 34Α ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ7.08 MB
ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 34Β ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ7.98 MB
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ896.84 KB
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΧΡΗΣΗ430.72 KB
ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ80.85 KB
ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ278.7 KB
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ Η ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ85.7 KB
ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ420.74 KB
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ216.7 KB
ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ268.45 KB
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ147.38 KB
ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ234.89 KB
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ512.05 KB
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ170.96 KB
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ130.41 KB
ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.237.13 KB
Φ.Ε.Κ. 26/10/2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ99.62 KB
N.4093 ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013−2016 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2.24 MB
Φ.Ε.Κ. 3057 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ140.42 KB
ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.391.64 KB
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΝΟΥ 3919/2011ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Π.Φ.Υ. (ΦΕΚ Α΄ 32)268.33 KB
Ν.3919 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ325.59 KB
Ν.4075 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΑ − ΕΤΑΜ416.78 KB
Ν.3892 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ323.29 KB
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1.2.2013702.29 KB
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ102.31 KB
Π.Δ.- ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ TOMEA107.38 KB
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ‘’ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ‘’1.89 MB
Φ.Ε.Κ. 351/Β/19.2.2013 ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ499.44 KB
Φ.Ε.Κ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ88.34 KB
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ287.73 KB
ΝΟΜΟΣ 4238/2014 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Π.Ε.Δ.Υ.203.59 KB