Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

 

 

 

 

  

 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ''ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ''

ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΟΥΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.  

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Φ/Α ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ Η  ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. Η ΣΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.