Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Α2γ/Γ.Ποικ.112324/24-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ " ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.18757/31-1-2011 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ " ΤΡΟΠΟΣ,ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ"

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Α2γ/Γ.Ποικ.112324/24-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ " ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.18757/31-1-2011 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ " ΤΡΟΠΟΣ,ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ" (ΦΕΚ 311 Β)" ( ΦΕΚ 3687 Β).

Συνημμένο Αρχείο: