Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

 

 

 

 

  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ι.Σ.Ξ.

Τετάρτη, 27 Φεβρουάριος, 2013 - 16:00

Η Γενική συνέλευση του συλλόγου θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο "ΝΑΤΑΣΣΑ".

Ώρα προσέλευσης 16:00

σε περίπτωση μη απαρτίας η νέα ώρα της συνέλευσης θα είναι στις 19:00 .