Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Γνωμοδότηση κ. Μ. Μιχαήλ σχετικά με τους όρους και το χρόνο εργασίας των Πανεπιστημιακών και των Ιατρών Ε.Σ.Υ. Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.