Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Δήλωση Προέδρου Ι.Σ.Ξάνθης