Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

 

 

 

 

  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ι.Σ. 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023: Πάγιο αίτημα η συμμετοχή εκπροσώπου των Ιατρικών Συλλόγων στα Διοικητικά Συμβούλια των νοσοκομείων, υλοποιείται