Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 18 ΜΑΡ 2020 (ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΡΟΝΟΙΟ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 18 ΜΑΡ 2020 (ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΡΟΝΟΙΟ)

http://isx.gr