Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

 

 

 

 

  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

     Το ΔΣ Του ΙΣΞ θεωρεί σκόπιμο να ενημερώσει τους πολίτες για τους κινδύνους που μπορεί να διατρέχει η δημόσια υγεία στο Νομό μας, μετά από σχετικό έγγραφο που έλαβε από τον επιστημονικά υπεύθυνο της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ξάνθης, όπου περιγράφεται με μελανά χρώματα η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Μεταφέρουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα : "ο φόρτος εργασίας είναι τέτοιος που δεν είναι δυνατή η ασφαλής λειτουργία της κλινικής", "εκτιθέμεθα επιστημονικά και δεοντολογικά", "κινδυνεύουν ζωές συμπολιτών μας".

    Ο ΙΣ στηρίζει και προσυπογράφει την έκκληση για βοήθεια των συναδέλφων και καλεί την Υγειονομική Περιφέρεια και τη Διοίκηση του Νοσοκομείου να συνεχίσουν τις προσπάθειες, ώστε να βρεθεί μόνιμη λύση, προκειμένου να προστατευθεί η Δημόσια Υγεία .

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ           ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ

Συνημμένο Αρχείο: