Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΗΣ 27 ΦΕΒ 2020 ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΗΣ 27 ΦΕΒ 2020 ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ

ΠΗΓΗ: ΙΣΞ

http://isx.gr