Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2 ΤΟΥ Ι.Σ.Ξ ΤΗΣ 27 ΙΑΝ 2016

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ  Ι Α

 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

 

Ξάνθη  27Ιαν  2016

 

Α/Α Δ.Τ. 2

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

     

 

              Σας γνωρίζουμε ότι την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016 τα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης θα είναι κλειστά.

 

             

           

                                                    

              Ο                                                                     Ο

              ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                          

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΔΕΔΟΣ                          ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

isx.gr