Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Δηλώσεις Προέδρου Ι.Σ. Ξάνθης Α. Καραδέδου