Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

      Έχοντας υπόψη:

http://isx.gr