Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ 13 ΦΕΒ 2016

Η Ελληνική Διαβητολογική ....

ΠΗΓΗ:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

http://www.ede.gr