Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των εισφορών Α εξαμήνου 2016 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα του υγειονομικού

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 39 του Ν4387/2016:

ΠΗΓΗ:ΕΤΑΑ

http://www.tsay.gr/