Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των εισφορών Β εξαμήνου 2014 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα του υγειονομικού

Σας υπενθυµίζουµε ότι οι εισφορές Β΄ εξαµήνου 2014 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελµα
υγειονοµικών καταβάλλονται µέχρι τις 31/12/2014, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του
Ν.2676/99, όπως ισχύει.
ΠΗΓΗ: ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ)