Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ Β' ΕΞΑΜ 2011 Α' ΕΞΑΜ 2012

Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των διαφορών ασφαλίστρου α’ εξαμήνου 2012 λόγω μετάταξης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 και της παρ 5 του άρθρου 20 του Ν.4019/2011.  
ΠΗΓΗ:ΕΤΑΑ