Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ CONFERRE LTD / ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΠΕ

 

Conferre Ltd: "The Art of Bringing People Together"
Conference & Event Planning
Destination Management
Public Relations
Technical Translation Expertise

4th klm. Ioannina-Dodoni Avenue
GR451 10 Ioannina, GREECE
Tel. +30 2651 0 68610

Fax. +30 2651 0 68611
E-mail: info@conferre.gr
Website: http://www.conferre.gr