Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ 200 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ