Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ε.Τ.Α.Α.-ΤΣΑΥ ''ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014''

Έχει εκδοθεί ειδοποιητήριο για την καταβολή των ασφαλιστικών σας εισφορών.

Τα ειδοποιητήρια βρίσκονται στις ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ από την ιστοσελίδα www.tsay.gr.