Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ε.Τ.Α.Α.-ΤΣΑΥ ''ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ''